Algemene info

  • FTI Touristik GmbH en haar internationale dochterondernemingen waren en zijn niet verzekerd bij het Garantiefonds Reizen (GFG)!

  • Het Garantiefonds Reizen is verhuisd. Nieuw adres: Kalkoven 5 (b. 0202), 1820 Steenokkerzeel.

arrow
arrow

GFG is verhuisd! 23 maart 2023

Nieuw adres: Kalkoven 5 b0202, 1820 Steenokkerzeel.

Schade Thomas Cook (update 19/10/2022) 19 oktober 2022

Het Garantiefonds Reizen heeft reeds 18.511 dossiers terugbetaald en 68.421 reizigers geholpen.

Schade Thomas Cook naar de eindmeet: 18.340 dossiers terugbetaald, 57.500 reizigers geholpen (update 29/01/2021) 29 januari 2021

Op 24/09/2019 ging de groep Thomas Cook in België failliet. 45.500 reizigers werden sindsdien terugbetaald en bijna 12.000 reizigers werden in de weken na het faillissement terug thuis gebracht. Let wel: reeds 6 maanden na het faillissement waren al drie kwart van de dossiers terugbetaald! De afwikkeling verliep daarna trager om redenen onafhankelijk van GFG. Aldus blijven er nog een vijfhonderdtal claims over, waarin we de betrokkenen oproepen om mee te werken aan de afhandeling van hun dossiers.

Schade Thomas Cook zo goed als afgerond: 18.250 dossiers terugbetaald, 57.000 reizigers geholpen (update 17/11/20) 17 november 2020

Op 24/09/2019 ging de groep Thomas Cook in België failliet. Op vandaag naderen we de eindmeet inzake de schadeafhandeling. 45.000 reizigers werden intussen terugbetaald en bijna 12.000 reizigers werden in de weken na het faillissement terug thuis hebben gebracht.

Thomas Cook bijna een jaar na de feiten: 18.000 dossiers terugbetaald, 55.500 reizigers geholpen (update 3/9/20) 3 september 2020

Op 24/09/2019 ging de groep Thomas Cook in België failliet. Vandaag kan het Garantiefonds Reizen met trots melden dat zo goed als alle schadeclaims verwerkt zijn. 43.500 reizigers werden aldus terugbetaald en bijna 12.000 reizigers werden in de weken na het faillissement terug thuis hebben gebracht. Het Garantiefonds Reizen schat voor ongeveer 27 miljoen euro interventies te verrichten, zonder enige tussenkomst van de belastingbetaler, dankzij de investering van de reissector in een eigen consumentenfonds.

Update 3/6/2020 Thomas Cook: het claim center heeft zijn doel bereikt! 3 juni 2020

Vandaag kan het Garantiefonds Reizen met trots melden dat ca. 94% van de schadeclaims zijn verwerkt. Méér dan 40.000 reizigers zijn aldus terugbetaald, en dit 8 maanden na het faillissement van Thomas Cook op 24/09/2019. Daarbij komen nog bijna 12.000 reizigers die we in de weken na het faillissement terug thuis hebben gebracht. Tot op heden heeft het Garantiefonds Reizen voor bijna 24 miljoen euro interventies verricht, zonder enige tussenkomst van de belastingbetaler, dankzij de investering van de reissector in een eigen consumentenfonds.

Op zijn maximum werkten 15 extra medewerkers, allemaal ex Thomas Cook of ex Neckermann, op interimbasis voor het Garantiefonds Reizen. Hun inzet en de know how werd enorm gewaardeerd. Zij waren heel tevreden om de reizigers, hun vroegere klanten, toch nog te kunnen blijven verder helpen.

Drie medewerkers, onder leiding van Franck Piccoli, komen tijdelijk in directe dienst van het Garantiefonds Reizen, om de resterende dossiers af te werken. Het betreft onder meer 1.000 claims, waarvan de afwikkeling om diverse redenen moeizamer verloopt (ontbrekende documenten, verkeerde gegevens, samenstelling groepsdossiers enz.).Nog even geduld met de laatste loodjes dus…

50.000 reizigers geholpen en 20 miljoen euro uitbetaald voor Thomas Cook 18 mei 2020

Het Garantiefonds Reizen heeft de kaap van 20 miljoen euro aan uitbetalingen overschreden.
Aldus zijn ca. 85% van de claims afgewerkt en zijn meer dan 37.500 reizigers terugbetaald.
Dit naast de 13.000 reizigers die we in de weken na het faillissement terug thuis hebben gebracht.
Alle dossiers die administratief in orde zijn, worden vanaf heden terugbetaald, wanneer het vertrek ook plaats vond.

Hou aub wel rekening met het feit dat de meeste resterende dossiers complexer zijn, zeker indien het groepen betreft.De verwerking ervan kan dus enige tijd in beslag nemen, maar we werken naarstig verder binnen de huidige restricties.

Als echte organisatie ter bescherming van de consument betalen wij 100% uit van wat we wettelijk dienen terug te betalen en effectief verloren is gegaan bij Thomas Cook/Neckermann.

Waarvoor we niet dienen tussen te komen, gaat in hoofdzaak om deze vier punten:

1) dossierkosten: deze worden niet terugbetaald omdat de bemiddelings/boekingsdienst geleverd is, en zij in ieder geval zijn geen reisdiensten zijn zoals omschreven door de Wet van 21 november 2017 en aldus geen deel uitmaken van een pakketreis zoals die Wet omschrijft.. Het dossier is effectief opgemaakt. Dat is iets anders dan de betaling voor een vlucht en/of hotel waarbij de diensten niet geleverd werden door het faillissement. De dossierkosten betreffen kleine bedragen tussen 10 en 40 euro.

2) reisverzekeringen die apart werden bijgeboekt: deze zijn geen reisdiensten zoals omschreven door de Wet van 21 november 2017 en maken aldus geen deel uit van een pakketreis zoals die Wet omschrijft. Het betreft hier verzekeringscontracten die via de bemiddeling van Thomas Cook/Neckermann rechtstreeks met de reisverzekeraars werden afgesloten. Wettelijk dienen wij geen verzekeringscontracten te dekken, we dekken enkel reiscontracten. U kan zich desgevallend tot uw reisverzekeraar wenden.

3) vaccinatie- en visumkosten: zijn uitgesloten van de verzekeringsdekking. Deze kosten zijn geen reisdiensten zoals omschreven door de Wet van 21 november 2017 en maken aldus geen deel uit van een pakketreis zoals die Wet omschrijft.

4) waardebons: indien de reiziger een (betaalde) waardebon effectief gebruikt heeft bij de boeking van een reis, dan betalen we de waarde ervan terug.

Indien het evenwel een waardebon betreft die nog niet voor een welbepaalde reis gebruikt is (en/of waarvoor niet betaald werd), dienen we deze wettelijk niet te vergoeden. Het betreft immers geen reiscontract maar een vordering op de gefailleerde in te dienen bij de curator. De Europese en Belgische wetgever hebben dit zo voorzien, omdat dergelijke waardebonnen bijzonder fraudegevoelig zijn, en dus onverzekerbaar.

Update uitbetalingen in het faillissement Thomas Cook 27 april 2020

Het Garantiefonds Reizen heeft de kaap van 19 miljoen euro aan uitbetalingen overschreden.
Aldus zijn 80% van de claims afgewerkt en zijn bijna 35.000 reizigers terugbetaald.
Dit naast de 13.000 reizigers die we in de weken na het faillissement terug thuis hebben gebracht.
Als de dossiers administratief in orde zijn, worden vanaf heden de vertrekken tot maart 2020 terugbetaald.

Coronacrisis: GFG blijft tegoedbonnen dekken 7 april 2020

Het Ministerieel besluit van 3 april 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizen is op 06/04/2020 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Hier volgen de vier door ons gecoördineerde artikelen:

Artikel 1.  § 1. Wanneer een pakketreisovereenkomst zoals bepaald in artikel 2, 3°, van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten om reden van de coronacrisis wordt opgezegd, ofwel door de reisorganisator, ofwel door de reiziger, is de reisorganisator gerechtigd hem een tegoedbon ter waarde van het betaalde bedrag te verstrekken in plaats van een terugbetaling.

Deze tegoedbon voldoet aan de volgende voorwaarden:

1° de tegoedbon vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat de reiziger reeds had betaald;

2° aan de reiziger wordt geen enkele kost in rekening gebracht voor het afleveren van de tegoedbon;

3° de tegoedbon heeft een geldigheid van minstens één jaar;

4° de tegoedbon vermeldt uitdrukkelijk dat hij werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis;

5° de tegoedbon is een titel ten aanzien van de reisorganisator die hem heeft uitgegeven;

6° de reiziger besteedt de tegoedbon naar eigen keuze.

Art. 2. De reisorganisatoren houden permanent een bestand bij van alle afgeleverde tegoedbonnen, van hun waarde en van de titularis ervan.

Art. 3.  De verzekeringsovereenkomst bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 29 mei 2018 betreffende de bescherming tegen insolventie bij de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten dekt de terugbetaling van de tegoedbonnen bedoeld in artikel 1.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en treedt buiten werking drie maanden na zijn inwerkingtreding.

Download het MB hier. PS: Het Koninklijk besluit van 18 juni 2020 tot bevestiging van ministeriële besluiten op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht (BS 22 juni 2020) heeft het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizen en de wijziging ervan bij het ministerieel besluit van 3 april 2020, met ingang van hun respectieve datum van inwerkingtreding bevestigd.

GFG bij voorkeur bereikbaar via e-mail 6 april 2020

Omwille van de uitzonderlijke omstandigheden is GFG telefonisch beperkt bereikbaar tussen 9u en 12u op het nr 02/240 68 00.

Gelieve bij voorkeur een mail te sturen naar info@gfg-tc.be voor vragen i.v.m. Thomas Cook, en naar info@gfg.be voor alle andere vragen. Verwacht a.u.b. niet direct antwoord en beperk u tot echt dringende vragen.

Update uitbetalingen in het faillissement Thomas Cook 2 april 2020

Het Claim Center voor Thomas Cook werkt op volle kracht vanaf thuis verder.

Het Garantiefonds Reizen heeft intussen 17.200.000 euro uitbetalingen gedaan.
Aldus zijn 60% van de dossiers afgewerkt en zijn meer dan 30.000 reizigers terugbetaald.
Dit naast de 13.000 reizigers die we in de weken na het faillissement terug thuis hebben gebracht.
Als de dossiers administratief in orde zijn, worden vanaf heden de vertrekken tot februari 2020 terugbetaald. 

Coronacrisis: GFG dekt reisvouchers 22 maart 2020

Het Ministerieel besluit betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizen dd 19/03/2020 is vandaag 20/03/2020 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Hier volgen de vier artikelen:

Artikel 1.  § 1. Wanneer een pakketreisovereenkomst zoals bepaald in artikel 2, 3°, van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten om reden van de coronacrisis wordt opgezegd, ofwel door de reisorganisator, ofwel door de reiziger, is de reisorganisator gerechtigd hem een tegoedbon ter waarde van het betaalde bedrag te verstrekken in plaats van een terugbetaling.

Deze tegoedbon voldoet aan de volgende voorwaarden:

1° de tegoedbon vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat de reiziger reeds had betaald;

2° aan de reiziger wordt geen enkele kost in rekening gebracht voor het afleveren van de tegoedbon;

3° de tegoedbon heeft een geldigheid van minstens één jaar;

4° de tegoedbon vermeldt uitdrukkelijk dat hij werd afgeleverd als gevolg van de coronacrisis.

Art. 2. De reisorganisatoren houden permanent een bestand bij van alle afgeleverde tegoedbonnen, van hun waarde en van de titularis ervan.

Art. 3.  De verzekeringsovereenkomst bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 29 mei 2018 betreffende de bescherming tegen insolventie bij de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten dekt de terugbetaling van de tegoedbonnen bedoeld in artikel 1.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en treedt buiten werking drie maanden na zijn inwerkingtreding.

MB dd. 19/03/2020

Update uitbetalingen faillissement van Thomas Cook 11 maart 2020

Het nieuws wordt deze dagen door één item gedomineerd, het Coronavirus, maar GFG’s claim center werkt naarstig verder.

Vandaag heeft het Garantiefonds Reizen de kaap van 15 miljoen euro uitbetalingen overschreden.

Aldus zijn meer dan 50% van de dossiers afgewerkt en zijn bijna 25.000 reizigers terugbetaald.

Dit naast de 13.000 reizigers die we in de weken na het faillissement terug thuis hebben gebracht.

Als de dossiers administratief in orde zijn, worden vanaf heden de vertrekken tot en met de tweede helft van december 2019 terugbetaald. 

Het Garantiefonds Reizen blijft op schema om de grote meerderheid van de dossiers tegen mei af te ronden.

Tegelijk is de ganse reissector druk in de weer om reizigers ingevolge het Coronavirus verder te helpen met annulaties, omboekingen en adviezen voor nieuwe reizen.

Net zoals zij klaar stond bij de sluiting van het luchtruim ingevolge de vulkaanuitbarsting op Ijsland, bij andere natuurrampen en bij alle grote en kleine problemen die zich op bestemming kunnen voordoen.

Als je je reis volledig zelf organiseert, sta je er alleen voor. Doe beroep op de reissector die je alle bescherming biedt!

Update uitbetalingen in het faillissement van Thomas Cook 28 februari 2020

Het Garantiefonds Reizen heeft bijna de helft van de schadedossiers (10.000) afgewerkt, en nadert aldus de kaap van 15 miljoen euro uitbetalingen.

Er zijn al ca 22.000 reizigers terugbetaald, dit naast de 13.000 reizigers die we in de weken na het faillissement terug thuis hebben gebracht.
Als de dossiers administratief in orde zijn, worden heden de vertrekken tot en met december 2019 terugbetaald.
Het Claim Center van het Garantiefonds Reizen blijft op schema om de grote meerderheid van de dossiers tegen mei af te ronden.

Update uitbetalingen in het faillissement van Thomas Cook 12 februari 2020

Vandaag heeft het Garantiefonds Reizen de kaap van 10 miljoen euro uitbetalingen overschreden.
Aldus zijn ca. 30% van de dossiers afgewerkt en zijn ca 14.300 reizigers terugbetaald.

Dit naast de 13.000 reizigers die we in de weken na het faillissement terug thuis hebben gebracht.
Als de dossiers administratief in orde zijn, worden heden de vertrekken in de eerste helft van november 2019 terugbetaald.

Het Claim Center van het Garantiefonds Reizen blijft aldus op schema om de grote meerderheid van de dossiers tegen mei af te ronden.

Correcte informatie over onze schadeafhandeling van Thomas Cook 11 februari 2020

Op vandaag, vier maanden na het zeer betreurde faillissement van Thomas Cook, zijn bijna 10.000 reizigers terugbetaald, voor een totaal bedrag van ca. 7 miljoen euro. Het betrof vooral totale reissommen, die betaald waren voor vertrekken kort na het faillissement. 

We naderen in de verwerking de reizen met vertrekdatum 1 november 2019 en dit voor reizigers van zowel de Neckermann shops, de Thomas Cook Travel shops als de reizigers die bij andere reisagenten een Thomas Cook vakantie gereserveerd hebben. Vanaf deze datum werden meestal enkel voorschotten betaald: het gaat dus om kleinere bedragen die terugbetaald moeten worden maar een groter aantal reizigers.

Maak u evenwel niet ongerust als uw vertrekdatum voor 1 november 2019 lag. Als u een ontvangstbevestiging van uw claim kreeg en geen verdere reactie van ons, dan is uw dossier nog in behandeling.

We trachten zoveel mogelijk chronologisch volgens vertrekdatum te werken, maar hou er aub rekening mee dat elk dossier anders is. Sommige dossiers (zoals groepen) zijn complexer dan andere, en onvolledig ingediende of betwiste dossiers leveren ook vertraging op. Het is ook niet zo dat een dossier met vertrekdatum in de eerste week na het faillissement dat nu pas wordt ingediend, eerder zal behandeld worden.

In ieder geval komt iedereen aan bod, maar we kunnen, geplaatst voor dit enorme faillissement, enkel om uw geduld blijven vragen. U kan naar de stand van uw dossier polsen via tel. 02/240.68.00 (’s morgens tussen 9u en 12u), en enkel via deze weg (geen mail, geen chat...), maar laat ons claim center zich bij voorrang focussen op de terugbetaling van de dossiers.

Het Garantiefonds Reizen is een private verzekeringsonderneming met een speciaal statuut: zij werkt al 25 jaar zonder winstbejag, enkel ten voordele van de reiziger. De bijdragen die de reisbureaus en tour operators aan het Garantiefonds Reizen betalen, komen in een gezamenlijke pot terecht, die dient om schadegevallen en personeelskosten te betalen, niet om dividenden aan aandeelhouders (die zijn er niet) te betalen.

Als echte organisatie ter bescherming van de consument betalen wij 100% uit van wat we wettelijk dienen terug te betalen en effectief verloren is gegaan. We betreuren dat wij in deze taak worden afgeremd doordat er verkeerde informatie verspreid wordt. Het gaat in hoofdzaak om deze vier punten:

1) dossierkosten: deze worden niet terugbetaald omdat de bemiddelings/boekingsdienst geleverd is, en zij in ieder geval zijn geen reisdiensten zijn zoals omschreven door de Wet van 21 november 2017 en aldus geen deel uitmaken van een pakketreis zoals die Wet omschrijft.. Het dossier is effectief opgemaakt. Dat is iets anders dan de betaling voor een vlucht en/of hotel waarbij de diensten niet geleverd werden door het faillissement. De dossierkosten betreffen kleine bedragen tussen 10 en 40 euro.

2) reisverzekeringen die apart werden bijgeboekt: deze zijn geen reisdiensten zoals omschreven door de Wet van 21 november 2017 en maken aldus geen deel uit van een pakketreis zoals die Wet omschrijft. Het betreft hier verzekeringscontracten die via de bemiddeling van Thomas Cook/Neckermann rechtstreeks met de reisverzekeraars werden afgesloten. Wettelijk dienen wij geen verzekeringscontracten te dekken, we dekken enkel reiscontracten. U kan zich desgevallend tot uw reisverzekeraar wenden.

In het geval van een annulatieverzekering heeft de premie trouwens al voor een deel gediend om het risico af te dekken, en is de dienst dus reeds deels geleverd. Immers, indien u het reiscontract in de periode voor het faillissement had moeten annuleren, was de annulatieverzekeraar tussengekomen.

3) vaccinatie- en visumkosten: zijn uitgesloten van de verzekeringsdekking. Deze kosten zijn geen reisdiensten zoals omschreven door de Wet van 21 november 2017 en maken aldus geen deel uit van een pakketreis zoals die Wet omschrijft.

4) waardebons: indien de reiziger een (betaalde) waardebon effectief gebruikt heeft bij de boeking van een reis, dan betalen we de waarde ervan terug.

Indien het evenwel een waardebon betreft die nog niet voor een welbepaalde reis gebruikt is (en/of waarvoor niet betaald werd), dienen we deze wettelijk niet te vergoeden. Het betreft immers geen reiscontract maar een vordering op de gefailleerde in te dienen bij de curator. De Europese en Belgische wetgever hebben dit zo voorzien, omdat dergelijke waardebonnen bijzonder fraudegevoelig zijn, en dus onverzekerbaar.

Beide teams van GFG (7 personen van het basisteam en 17 personen van het claim center) zetten zich onverdroten en zeer gemotiveerd in om zo snel mogelijk zoveel mogelijk reizigers te helpen, en rekenen op uw medewerking en begrip.

Onze Algemene Voorwaarden vindt u hier

Schadevergoedingen in het faillissement van Thomas Cook België 10 januari 2020

Het Garantiefonds Reizen is begonnen met de schadevergoedingen te betalen van de volledige en behandelde dossiers voor de geannuleerde vertrekken tussen 24 september en begin oktober 2019.

De gedupeerde reizigers gaan per mail of brief gecontacteerd worden en dit chronologisch per vertrekdatum.

Gezien het grote aantal te behandelen dossiers danken wij u reeds voor uw geduld.

Exact 3 maanden na het faillissement van Thomas Cook België (24/9-24/12) is het Garantiefonds Reizen erin geslaagd reeds 5.319 reizigers terug te betalen, goed voor een bedrag van 4 miljoen euro (2.504 dossiers op de verwachte 20.000).

Uitbetaling van de Thomas Cook dossiers 27 december 2019

De uitbetaling van de dossiers verloopt gestaag maar zeker. Intussen komen de vertrekken van de tweede helft van oktober aan bod.

Sommige dossiers vergen echter meer onderzoek dan andere. Het claims center zet al zijn aandacht op het onderzoek van de dossiers en een spoedige uitbetaling ervan. Gelieve te begrijpen dat we daardoor geen ruimte hebben om tussentijdse updates van een dossier te geven.

Als u na het indienen van een claim een bevestiging van goede ontvangst hebt gekregen, is uw dossier nog in onderzoek. U hoeft geen nieuwe claim in te dienen en hierover ook niet te mailen, chatten of bellen. We hopen op uw geduld te mogen blijven rekenen. Het is een kwestie van maximaal enkele maanden vooraleer u terugbetaald wordt. En bij problemen met uw dossier, contacteren wij u.

Afrekening van de schadedossiers van het faillissement van Thomas Cook België 9 december 2019

Het Garantiefonds Reizen is bezig met de aanmeldingen van schade per mail te sturen naar de gedupeerde reizigers, waarvan het schadedossier volledig in orde is en dit chronologisch per vertrekdatum. Deze laatsten zullen na hun akkoord met de afrekening van de schade en het opgeven van hun bankrekeningnummer door het Garantiefonds Reizen worden vergoed.

Indien het schadedossier niet in orde is, zal de reiziger hierover worden bericht door het Garantiefonds Reizen.

Wij dringen er op aan dat de gedupeerde reizigers die nog geen schadedossier hebben ingediend, dit zo spoedig mogelijk doen en dit enkel en alleen via onze website

Behandeling van de schadedossiers van het faillissement van Thomas Cook België 22 november 2019

Sommige reizen kunnen toch plaatsvinden. De betrokken leveranciers zullen in deze gevallen contact met de betrokken reizigers opnemen zodat hun reis kan plaatsvinden zoals gepland. Het Garantiefonds Reizen dankt deze leveranciers hiervoor.

De vliegtickets geboekt bij reguliere vliegtuigmaatschappijen en door hun uitgeschreven zijn bruikbaar. Controleer of u de prijs heeft betaald voor u deze vliegtuigtickets gebruikt.

De overige reizigers kunnen hun schadedossier via onze website indienen.

We zullen enkel rekening houden met de schadedossiers die via onze website worden ingediend, dus geen mails sturen aub!

Nadat u uw dossier op de website hebt ingediend, krijgt u een bevestigingsbericht op uw scherm (neem gerust een print screen). Enkele dagen later krijgt u een bevestigingsmail (met een 'reference number').

We zijn bezig met het verwerken van de schadedosiers, in chronologische volgorde, waarbij de vertrekdatum de referentie is.

De vele telefoons die we ontvangen, vertragen deze behandeling aanzienlijk.

Het is dus niet nodig om ons te bellen of op een andere manier contact met ons op te nemen om uit te zoeken of we uw schadedossier hebben ontvangen of om de voortgang van de verwerking van uw schadedossier te kennen!

Het Garantiefonds Reizen neemt in alle gevallen spontaan contact met u op als uw schadedossier moet worden voltooid en  zullen regelmatig de voortgang van de schadeverwerking op onze website plaatsen.

Intussen bent u vrij om een nieuwe reis te boeken bij een reisorganisatie die u degelijk beschermt tegen zijn eigen financieel onvermogen. 

Wamos Benelux neemt 62 Neckermann kantoren over 15 oktober 2019

Op 21 oktober 2019 neemt Wamos Benelux 62 kantoren van Neckermann over. Dit verandert evewel niets aan de afgesloten reiscontracten met Thomas Cook en Neckermann. Deze reiscontracten blijven geannuleerd. De gedupeerde reizigers kunnen dus via onze website een schadeclaim indienen.

Belangrijke informatie voor de reizigers van Thomas Cook België ter plekke 11 oktober 2019

Reizigers die een reis hebben geboekt bij Thomas Cook/Neckermann in België en momenteel nog in het buitenland zijn dienen dringend contact met ons op te nemen en dit op het telefoonnr.: ++32/2/240.68.00 of per mail claims@gfg.be

Op die manier kunnen wij uw vluchtgegevens verifiëren en u verder informeren over uw terugvlucht!

Update Thomas Cook. 24 september 2019

Helaas heeft het Garantiefonds Reizen het financieel onvermogen van Thomas Cook / Neckermann België dienen vast te stellen. Wij treden nu in actie. Dergelijk groot schadegeval heeft nog nooit plaatsgevonden in de Belgische en zelfs Europese reissector. 

Wij dekken Thomas Cook tegen financieel onvermogen en wij zullen zeker elk dossier behandelen, maar u begrijpt dat de afhandeling van al deze dossiers tijd zal vergen. Wij geven momenteel voorrang aan de reizigers die zich op hun bestemming bevinden. Wij zullen de dossiers chronologisch volgens vertrekdatum behandelen. 

Wij vragen u regelmatig deze website te consulteren voor verdere informatie. Indien u uw reis heeft geboekt via de bemiddeling van een reisbureau, vragen wij u deze laatste te contacteren. 

Indien u dit wenst kan u vanaf heden een schadeclaims indienen in het kader van het financieel onvermogen van Thomas Cook/Neckermann. Gelieve ons uw bestelbon alsook al uw bewijzen van betaling (d.i. bankrekeninguittreksels of afschriften van uw kredietkaart) over te maken.

Opgelet, indien u via Neckermann een reis heeft geboekt, gelieve dan te verifiëren op uw bestelbon of de reisorganisator Neckermann of Expedia/Travelscape is. Indien dit Expedia/Travelscape is, dan zal u hoogstwaarschijnlijk niet betrokken zijn in het faillissement van Thomas Cook/Neckermann en dient u Expedia/Travelscape rechtstreeks te contacteren, welke uw dossier zal behandelen (+32 2 200 63 72 - https://www.expedia.be/service/ ). Hetzelfde geldt indien u uw reis geboekt heeft bij Pegase Travel, u dient in dit geval Pegase Travel rechtstreeks te contacteren (09/248.67.06 - https://www.pegase.be/reizen-met-stijl/contact.aspx).

Wij dringen er op aan om contact per telefoon of e-mail te vermijden, wij kunnen immers geen onmiddellijk antwoord verzekeren voor toekomstige afreizen.

Gelieve geen verdere betalingen (zijnde het voorschot of het overblijvende saldo van uw reis) meer te doen aan Thomas Cook/Neckermann of voor alle andere producten van Thomas Cook en dit voor alle afreizen. Zoniet riskeert u om voor deze sommen geen terugbetaling van ons te ontvangen.

Wij vragen u geen geval op eigen initiatief uw terugvlucht te regelen en indien u problemen ondervindt enkel en alleen het Garantiefonds Reizen te contacteren. Zoniet riskeert u ook hier om voor deze sommen geen terugbetaling van ons te ontvangen.

Indien u op uw bestemming problemen ondervindt met uw hotelier of een andere leverancier, vragen wij u het crisiscentrum van Buitenlandse Zaken te contacteren: +32 2 501 40 00.

Gelieve zeker geen tweede maal uw reis te betalen dit is immers strijdig met de nationale en internationale regelgeving. Indien nodig kan u steeds contact opnemen met het lokale consulaat of de ambassade die van deze zaak op de hoogte zijn.